Starta dialogen om att respektera varandras olikheter med Upplyst

Upplyst är en gemensam satsning för ökad jämställdhet och inkludering i elbranschen. Upplyst kommer delta på Yrkeslärarkonferensen som utställare.

BÖRJAR OM . .. ...

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Föreläsningen har redan varit.
Upplyst

Upplyst är en gemensam satsning för ökad jämställdhet och inkludering i elbranschen. Bakom initiativet står fackförbundet Elektrikerna och bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Upplyst arbetsgrupp kommer finnas på plats under hela yrkeslärarkonferensen som utställare.

Yrkeslärare är avgörande för att Sverige ska klara av den gröna omställningen

Du som är lärare på el- och energiprogrammet har en betydelsefull roll att se till att Sveriges framtida elektriker har den kunskap och de verktyg de behöver. En del av ditt arbete är också att starta dialogen om hur vi respekterar varandras olikheter.

Elbranschen har länge brottats med kompetensbrist och vi behöver rekrytera tusentals personer för att klara av den gröna omställningen. Cirka 98 procent av Sveriges elektriker är män. För att möta kompetensbristen kan vi inte bara rekrytera från hälften av befolkningen. Upplyst vill att det ska vara lika naturligt för kvinnor som män att bli elektriker. Men för att fler ska vilja bli elektriker måste vi tillsammans skapa en bransch där alla känner sig välkomna. Där har du som lärare en jätteviktig roll att dels skapa en inkluderande kultur i ditt klassrum, dels förbereda dina elever så att de kommer ut i arbetslivet med sunda värderingar. Du är avgörande för att Sverige ska klara av den gröna omställningen.

Upplyst är utställare på Yrkeslärarkonferensen

Upplyst har en arbetsgrupp med representanter från både Elektrikerna och Installatörsföretagen. Arbetsgruppen jobbar tillsammans med närstående organisationer, exempelvis både ECY och ETG College, för att alla ska känna sig välkomna att söka sig till branschen, men lika viktigt är att få alla att vilja stanna kvar. Vi tänder upp och tar tag i problem samtidigt som vi lyfter fram goda exempel och förebilder.

Upplyst arbetsgrupp kommer finnas på plats under hela yrkeslärarkonferensen som utställare. Ta tillfället i akt och kom förbi vår monter. Vi ger dig gärna tips om hur du kan starta dialogen om jämställdhet och inkludering med dina elever. Kanske kan vi också hitta något sätt att jobba tillsammans för att få fler kvinnor att söka sig till och trivas i elbranschen?

Hjälpmedel för dig som vill starta dialogen

En del av vad Upplyst gör är att föra dialog med skolor och elever. Upplyst har bland annat tagit fram ett undervisningsmaterial för lärare som främjar samtal om att respektera varandras olikheter. Du som vill starta dialogen med dina elever kan här ladda ner uppgifter till dina elever med tillhörande lärarhandledning.

Få tips om hur du kan jobba med jämställdhet

I Upplysts sociala medier lyfter vi fram personer och organisationer som bidrar till ökad jämställdhet. Vi ger också exempel på framgångsrika karriärer inom el- och energibranschen som visar på de spännande möjligheter som yrket ger. Varje år skapar vi också riktade kampanjer mot studenter för att välkomna nya elektriker till branschen. Följ @UpplystSverige för att få fler tips om hur du kan bidra till en elbransch där vi respekterar varandras olikheter. Upplyst finns både på Facebook och Instagram.

Upplyst
Upplyst

Mer att läsa som rör konferensens innehåll

Fler artiklar

BIM i undervisningen

Integrering av BIM i undervisningen

BIM och BIM-Huset revolutionerar elutbildning genom att erbjuda digitala lösningar för effektivt samarbete och beslutsfattande. Dessa verktyg rustar framtidens elektriker och sätter nya standarder för arbetsmarknadens digitala krav.

Läs mer »
AI i yrkesutbildning

Framtidens Yrkesutbildning: Hur AI förändrar lärandet

I en värld där AI ständigt förändrar arbetsmarknaden, är det kritiskt för yrkeslärare att förstå och implementera denna teknologi i undervisningen. Denna artikel utforskar AI:s potential att revolutionera yrkesutbildning, de utmaningar och möjligheter det medför, och varför det är så viktigt för yrkeslärare att anpassa sig nu.

Läs mer »
Skip to content