Göran Adlén – hur blir vi mer digiloga i skolans värld

Är det så enkelt att det handlar inte om att vara digital eller analog utan digilog, där vi tar det bästa från båda världarna och så gör vi en guacamole av detta för att nå bästa resultat. Det hävdar Göran Adlén, en av Sveriges mest erfarna trendspanare i sin föreläsning på Yrkeslärar­konferensen.

BÖRJAR OM . .. ...

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Föreläsningen har redan varit.
Göran Adlén föreläser på Yrkeslärarkonferensen

Göran Adlén, en av Sveriges mest erfarna trendspanare, kommer att dela med sig av sina tankar och reflektioner kring AI:s inverkan på skolans värld och samhället i stort. Göran kommer att lyfta fram att AI inte bara handlar om smarta hem, självkörande bilar och robotar, utan också om våra skolor och våra barns framtid. Han kommer att ifrågasätta om AI bör ses som ett hot eller en möjlighet. Han menar att det handlar mer om att hitta en balans mellan det analoga och digitala. Att vara ”digilog” och använda sig av det bästa från båda världarna för att nå bästa resultat.

Göran Adlén – framtidsspanarnas framtidsspanare och trendguru

Göran Adlén är en futurist, framtidsforskare och expert på trender som få andra. Med över 23 års erfarenhet av att spana in i framtiden och mer än 4 000 föreläsningar bakom sig, har han blivit en av de mest eftertraktade talarna i branschen. Som han själv säger, hatar han egentligen titlar, men han älskar framtiden. Han blickar alltid framåt och ser möjligheter där andra ser problem.

Göran vill inspirera och utmana dig med nya idéer, tankar och perspektiv. Han vill ge dig modet att våga tänka annorlunda och uppmuntra dig att ta vara på framtiden och dess outnyttjade potential. En av hans åhörare vid ett event sa en gång ”du säger vad andra bara tänker”. Han är inte rädd för att utmana normer och ifrågasätta status quo, vilket gör hans föreläsningar både spännande och tänkvärda.

AI i undervisningen: En underhållande och reflekterande föreläsning

Göran Adléns föreläsning kommer att underhålla och få oss att reflektera över utmaningarna och möjligheterna med AI i skolan. Han kommer att diskutera hur man på bästa sätt kan använda sig av nya och gamla redskap i undervisningen och hur man kan anpassa sig till en framtid präglad av tekniska framsteg.

Göran Adlén om att vara beredda på framtiden

En av huvudpunkterna i föreläsningen kommer vara att vara beredda på framtiden. Göran menar att snabba tekniska framsteg kräver att vi anpassar oss och integrerar AI-teknologi i utbildningssystemet. Det kommer innebära att läroplaner och undervisningsmetoder behöver förändras för att möta de framväxande behoven i samhället.

Möjligheter med AI i skolan

Enligt Adlén kommer det att finnas stora möjligheter med AI i skolan. Genom att använda adaptiv undervisning och personalisering kan AI stödja elevernas lärande och möjliggöra anpassningar efter individuella behov och förutsättningar. Det kommer också att automatisera vissa pedagogiska processer och göra det möjligt för lärare att fokusera mer på att ge individuell vägledning och stöd till eleverna.

En balanserad syn på AI

Göran betonar vikten av att ha en balanserad syn på AI. Han poängterar att tekniken är ett verktyg och att det är upp till oss som samhälle och skola att använda den på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer att behöva vara medvetna om både möjligheterna och riskerna med AI och se till att det används på ett sätt som gynnar eleverna och samhället som helhet.

Mer att läsa som rör konferensens innehåll

Fler artiklar

BIM i undervisningen

Integrering av BIM i undervisningen

BIM och BIM-Huset revolutionerar elutbildning genom att erbjuda digitala lösningar för effektivt samarbete och beslutsfattande. Dessa verktyg rustar framtidens elektriker och sätter nya standarder för arbetsmarknadens digitala krav.

Läs mer »
AI i yrkesutbildning

Framtidens Yrkesutbildning: Hur AI förändrar lärandet

I en värld där AI ständigt förändrar arbetsmarknaden, är det kritiskt för yrkeslärare att förstå och implementera denna teknologi i undervisningen. Denna artikel utforskar AI:s potential att revolutionera yrkesutbildning, de utmaningar och möjligheter det medför, och varför det är så viktigt för yrkeslärare att anpassa sig nu.

Läs mer »
Skip to content